New Life Psikoloji
Ela URAL | New Life Psikoloji
Psikoloji Kulübü Üyeliği
Ela URAL

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden onur derecesiyle mezun olan Ela Ural, İngiltere’de Queen Mary University of London- Barts and The London School of Medicine and Dentistry- Klinik Alanda Psikoterapi Teknikleri Yüksek Lisans Programı' nı tamamlayarak mesleki uzmanlığını almaya hak kazandı.

Lisans stajını Erenkoy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Erişkin Psikiyatri Polikliniği Ayaktan Tedavi Merkezi (ATM) ve Acil Psikiyatri Polikliniği’nde yaptı.

Yüksek Lisans Tez çalışmasını, Dr. Nasir Warfa ve Gella Richards süpervizörlüğünde "Sanat Terapilerinin Travma Sonrası Stres Bozukluğu Semptomları Üzerindeki Etkililigi" üzerine yazdı.

Ayrıca Yüksek lisans eğitimi boyunca; mülteci ve sığınmacılar, madde bağımlılığı ve psikotik bozukluklar servislerinde ergen ve yetişkinlerle çalıştı, fiziksel veya psikolojik etkenlerden dolayı merkeze gelemeyen danışanlar için tasarlanmış ev ziyaretlerinde görev aldı.

İngiltere’ de bir sivil toplum kuruluşunda psikolojik, fiziksel ve cinsel istismar mağduru kişiler ile çalıştı, yoğun süpervizyon eşliğinde bire bir psikoterapi ve sanat terapileri grup çalışmalarını yürüttü.

2012 yılından bu yana Türkiye' de, aile içi şiddet mağdurları ile çalışmakta ve bu alanda yürütülen çeşitli projelerde yer almakta ve aynı zamanda, Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde, Öğrenci Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi' nde ögrenciler ile psikoterapi çalışmalarına gönüllü olarak devam etmektedir.

Psikolium Danışmanlık Merkezi bünyesinde uzman psikolog olarak, ergen ve yetişkinlerle çalışan Ela Ural, Türkiye’de yaşayan yabancılara İngilizce ve Bulgarca terapi de yapmaktadır. 

Yararlandığı Psikoterapi Yaklaşımları

Klinik uygulama alanında, Bütüncül Psikoterapi yaklaşımını benimseyerek, kişinin ihtiyaç ve koşullarını göz önünde bulundurarak kişiye özel bir terapi planı hazırlamaktadır.

  • EMDR - Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (Davranış Bilimleri Enstitüsü)
  • Sanat Terapisi - Resim, müzik, drama, heykel ve edebiyat gibi sanat dallarından yararlanaarak farkındalık çalışamaları yapmaktadır (Yrd. Doç. Dr.Nevin Eracar).
  • Çözüm Odaklı Terapi (BRIEF London)
  • Bilişsel Davranışçı Terapi (Prof. Dr. Mehmet Hakan Türkçapar)

Çalışmalarında son yıllarda yakından ilgilendiği Gestalt uygulamaları ve Farkındalık (Mindfulness)’a da yer vermektedir.

Mesleki İlgi ve Çalışma Alanları ( Ergen ve Yetişkin)

  • Travma, Kriz, Korku ve Fobiler, Takıntılar, Panik Atak, Kaygı Bozukluklari, Depresyon, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Kayıp ve Yas, Yetişkin ve Çocukluk Dönemi Kötü Deneyim ve Anılar, Fiziksel- Psikolojik- Cinsel Şiddet Etkileri
  • Stres ve Öfke yönetimi, İlişki Problemleri, Boşanma, Aile İçi İletişim 
  • Sınav Kaygısı, Okul Zorlukları, Uyum Problemleri, Motivasyon, Zaman Yönetimi ve Planlama, Sosyal Beceriler, Kimlik Bunalımı, Özgüven Eksikliği
Whatsapp Danışma