New Life Psikoloji
Hacettepe Kişilik Envanteri | New Life Psikoloji
Psikoloji Kulübü Üyeliği

Bireylerin kişilik özelliklerini, kişisel sosyal uyum düzeylerini ölçmek, klinik ve normal vak'aları teşhis etmek ve ruh sağlığı taramaları yapmak amacıyla kullanılır.

Güvenilirliği ve geçerliliği oldukça yüksektir. Klinik vakaları tespit etmek amacıyla tarama envanteri olarak da kullanılmaktadır.

Whatsapp Danışma